Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku

    • Contrast
    • Layout
    • Font
© Can Stock Photo / dolgachov

Główny tekst na zdjęciu

Jesteśmy po to, aby:pomóc Tobiewspomóc Cię finansowowesprzeć Cię

Pomoc osobom starszym
Pomoc w zakupie lekarstw
Turnusy rehabilitacyjne

Aktualności

Usługi sąsiedzkie świadczone są w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).

Partnerzy