Dane teleadresowe

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku
J.Słowackiego 10,
45-364 Opole
NIP: 754-21-09-866
KRS: 0000131551
Konto: ING Bank Śląski o/Opole
37 1050 1504 1000 0022 6240 6164

Pracownicy

Dyrektor Biura – Agata Baron
Główny Księgowy – Antonina Lyra
Tel./fax: 77 454 55 25
E-Mail: biuro@tdns.org.pl

Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku jest organizacją pożytku publicznego.