Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku zostało powołane za zebraniu założycielskim 5. czerwca 1996 roku. Status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskało 18. Sierpnia 2004 roku. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Opole, zaś terenem działania cały kraj, gdzie zamieszkuje Mniejszość Niemiecka.

Towarzystwo Dobroczynne prowadzi działalność w zakresie:

1. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób;

2. Działalności charytatywnej

3. Ochrony i promocji zdrowia

4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

5. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Głównym źródłem finansowania działalności Towarzystwa Dobroczynnego Niemców na Śląsku są dotacje otrzymywane ze strony niemieckiego rządu, ale również darowizny, składki oraz wpłaty 1 % podatku.

Towarzystwo Dobroczynne posiada 52 oddziały terenowe na terenie całego kraju. Dzięki ich zaangażowaniu i społecznej pracy na rzecz ludzi ubogich i potrzebujących Towarzystwo realizuje swoje cele.