Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy socjalno-zdrowotnej, polegającej na umożliwieniu osobom i rodzinom żyjącym w niedostatku przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości oraz przysługujących im uprawnień.

Nr KRS: 131551